Test 4 pytań

W roku 1932 rotarianin Herbert J. Taylor stworzył tzw. Test Czterech Pytań, stosowany przez rotarian na całym świecie w życiu gospodarczym i zawodowym. Test został jak dotąd przetłumaczony na ponad 100 języków, korzystają z niego organizacje i osobistości na całym świecie.

To użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich kontaktów międzyludzkich, przydatny w codziennej praktyce rotariańskiej, we wszystkim co myślimy, mówimy lub robimy.

Cztery pytania brzmią:

Czy jest to prawda?

Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?

Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?

Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas