O Rotary

Rotary International, najstarsza na świecie klubowa organizacja społeczno-charytatywna, składa się z 33 tys. klubów w ponad 200 krajach i obszarach geograficznych. Ich członkowie tworzą globalną sieć przedsiębiorców oraz fachowców z rozmaitych dziedzin i wspólnie służą swoim czasem i wiedzą społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Motto rotariańskie Służba ponad własne interesy (Service Above Self) najlepiej pokazuje, jaka idea przyświeca organizacji skupiającej 1,2 mln. członków. Rotary ma długą, bogatą tradycję i rozbudowaną strukturę organizacyjną. Realizuje tak wiele programów, że nowi członkowie, a nawet członkowie z dłuższym już stażem, mogą się w nich łatwo pogubić. Stąd co roku drukowany jest poradnik - by każdy był lepiej poinformowany o sprawach organizacji i mógł być dumny z tego, że jest rotarianinem.

Organizacja
Rotary

Rotary jest stowarzyszeniem, które większość swoich działań przeprowadza na poziomie podstawowym, czyli na poziomie klubów. Dystrykty i struktury międzynarodowe mają za zadanie wspierać kluby i pomagać w ich działalnościach na rzecz lokalnych społeczności oraz zagranicy.

Organizacja Rotary International

Kluby

Każdy rotarianin jest członkiem klubu (RC), a wszystkie kluby zrzeszone są w światowym stowarzyszeniu Rotary International (RI). Każdy klub jest autonomiczny (w ramach statutu regulaminów Rotary International) i sam wybiera swój zarząd.

Kluby Rotary (RC)

Dystrykty

Kluby są zgrupowane w 530 dystryktach, którymi kierują gubernatorzy dystryktów, będący oficerami Rotary International. Administracja dystryktalna udziela wsparcia i pomaga klubom.

Dystrykty Rotary

Zarząd
Rotary
International

Liczący 19 członków zarząd, do którego należą prezydent RI i prezydent elekt, zbiera się raz na kwartał i ustala główne kierunki działań organizacji. Zgodnie z tradycją, wybierany corocznie prezydent prezentuje motto swojej kadencji i najważniejsze cele na dany rok.

Dystrykty Rotary

Sekretariat

Kwatera główna Rotary International znajduje się w USA, w Evanston na przedmieściach Chicago w stanie lllinois. Istnieje także siedem międzynarodowych biur: w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i Szwajcarii oraz biuro z siedzibą w Anglii, obsługujące kluby i dystrykty z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Szef Sekretariatu jest jednocześnie generalnym sekretarzem RI i stoi na czele 740-osobowego zespołu pracującego na rzecz rotarian na całym świecie.

Dystrykty Rotary
Więcej informacji o Ruchu Rotary znajdziesz na stronie Rotary Polska pod adresem rotary.org.pl.
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas