Historia ruchu

Pierwsze spotkanie członków założycieli w pokoju 711 The Unity Building, 127 Dearborn Street w Chicago. W spotkaniu tym uczestniczyli: Paul Harris (prawnik) i Silvester Schiele (handlarz węglem) Gustavus Lehr (inż. górnictwa) i Hiram Shorey (krawiec). Na trzecim spotkaniu było już było już ich 15 i postanowili działać na rzecz społeczności lokalnej. Tak wszystko się zaczęło. Nazwa Rotary wzięła się od przyjętego zwyczaju odbywania rotacyjnych spotkań w miejscach pracy członków. Później przyjęto zasadę spotkań w hotelach i restauracjach.

1905.02.23

1906

Montague Bear zaprojektował pierwszą wersję emblematu Rotary - odwzorowanie koła wagonu. Spisano pierwszy statut i przepisy Rotary.

Pierwszy projekt działań na rzecz otoczenia - ufundowanie dwóch toalet publicznych w Chicago oraz przekazania wiejskiemu pastorowi konia.

1907

1908

Paul Harris zapoczątkował ideę tworzenia klubów Rotary w każdym większym mieście w USA.

Kluby powstają w Oakland, Los Angeles (kalifornia), Seattle (Waszyngton), New York City (Nowy Jork) i w Bostonie (Massachusetts). Ilość członków (stan na 30.06) - 510.

1909

1910

Pierwsza Konwencja Klubów w Chicago. W tym czasie istniało 16 klubów i zrzeszało się 1085 członków. Rotary rozszerza się na Kanadę. Pierwszy klub powstał w Winnipeg (Manitoba, Kanada).

Idea Rotary przekracza Atlantyk. Powstają kluby w Dublinie (Irlandia) Belfaście (Irlandia Płn.) i Londynie (Anglia).

1911

1913

Ustanowienie nazwy na Międzynarodowe Zrzeszenie Klubów Rotary. Emblematem staje się "koło zębate".

Pierwsza większa akcja pomocy. Przeznaczenie 25.000$ dla ofiar powodzi w stanach Indiana i Ohio. Powstaje setny klub - w Phoenix, Arizona, USA.

1914

1915-1916

Podczas I wojny światowej angielskie kluby pomagają belgijskim uchodźcom. Przyjęto pierwszą oficjalną flagę Rotary. Powstaje pierwszy klub obcojęzyczny w Hawanie (Kuba) Przyjęto standardową konstytucję i statut dla klubów.

Z inicjatywy Prezydenta Arch C. Klumph'a powstaje Endowment Fund poprzednik Fundacji Rotary (Rotary Foundation). pierwsza wpłata 26,50$.

1917

1918-1921

Kluby Rotary powstają w Ameryce Południowej, Azji, Australii i na kontynencie europejskim. Pierwsza konwencja poza USA w Edinburgh (Szkocja).

Przyjęto nazwę Rotary International. Pierwszy klub w Afryce (Johannesburg).

1922

1923

Pierwsza duża akcja pomocy międzynarodowej - dla ofiar trzęsienia ziemi w Japonii.

Admirał Richard E. Byrd umieszcza flagę Rotary na Biegunie Północnym.

1925

1927

Pierwsza Konwencja w Europie - Ostenda (Belgia). Otwarcia dokonał belgijski król Albert I.

Rotary Foundation została zarejestrowana.

1928

1930

Admirał Richard E. Byrd umieszcza flagę Rotary na Biegunie Południowym.

Powołanie pierwszego komitetu międzypaństwowego (Intercountry Committe) - Niemcy i Francja. Z okazji Konwencji w Wiedniu austriacki rząd wpuścił znaczki honorujące znaczenie działalności Rotary. Przyjęcie do RI pierwszego polskiego klubu - RC Warszawa.

1931

1932

Podczas kryzysu ekonomicznego lat 30-tych utrata 27 klubów i 2.000 członków. Sydney W Pascall - pierwszym prezydentem RI z Europy (Anglia). Rotarianie uczestniczą w konferencjach rozbrojeniowych w Paryżu i w Genewie.

Rotarianin z Chicago - Herbert J. Taylor - sformułował "The Four - Way" (test 4 prawd).

1933

1935

RC Nashville spowoduje powstanie pierwszego Instytutu Stosunków Międzynarodowych dla promocji porozumienia między narodami.

201 tyś. członków, 4.714 klubów, 89 państw.

1939

1940

Podczas konwencji w Hawanie przyjęto deklarację o poszanowaniu praw człowieka, która stała się później wzorem dla Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Przyjęto zasadę, że w krajach, gdzie nie ma wolności, sprawiedliwości, poszanowania dla prawdy nie ma miejsca dla Rotary. Przekazano Czerwonemu Krzyżowi 50.000$ z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar wojny. Akcja dostarczenia paczek dla więźniów obozów jenieckich w Europie. Kluby w Szwajcarii organizują akcje pomocy dla uchodźców z Francji i Belgii.

Kluby w Finlandii inicjują akcje pomocy dla sierot ofiar wojny.

1944

1945

Akcja pomocy szwedzkich klubów Rotary dla 32.000 bezdomnych fińskich dzieci. Podczas konferencji w San Francisco, 49 Rotarian było członkami lub doradcami w delegacjach 50 krajów założycielskich ONZ.

Umiera Paul Harris.

1947.01.27

1950

Przyjęto zasadę, że każdy nowy członek musi być zaakceptowany przez pozostałych członków klubu i wprowadzany do działań klubowych. Postanowiono także organizować coroczne konferencje w każdym dystrykcie.

Rozpoczęcie programu.

1956

1959

Zarejestrowany 10 tysięczny klub, 480 tysięcy członków.

Stan liczebny - ponad 500 tys. członków. Prezydent Dwight Eisenhower - honorowym członkiem Rotary.

1961

1962

Prezydent John F. Kennedy - honorowym członkiem Rotary.

W Melbourne (Floryda, USA) powstaje pierwszy klub Interact - dla młodzieży szkół licealnych.

1962

1966

Podczas konferencji w Amsterdamie ustanowiono nowe programy: Group Study Exchange - wymian grup studyjnych dla młodych pracowników oraz Grants for Activities in Kemping with the Objective of the Rotary Foundations - nazwany później Matching Grants - system finansowania projektów. Roczny wkład do Rotary Foundation osiąga milion $.

W Północnej Karolinie (USA) powstaje pierwszy klub Rotaract - dla ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Rozpoczyna działalność Rotary Volunteers Abroad, w ramach którego Rotarianie oferują krajom rozwijającym się doradztwo w zakresie zarządzania i szkolenia technicznego.

1968

1971

Międzynarodowa akcja pomcy dla uciekinierów z Pakistanu Wschodniego (obecnie Bangladesz). Council on Legislation (Rada legislacyjna) staje się parlamentem Rotary.

Za oficjalne publikacje uznano regionalne magazyny Rotary. W Norwegii zorganizowano pierwszy międzynarodowy obóz dla młodzieży niepełnosprawnej. Roczny wkład do Rotary Foundation osiąga 10 mln $.

1977

1979

Początek programu "Heath, Hunger, Humanity" (3-H). Papież Jan Paweł II przyjmuje na audiencji delegatów światowej konwencji Rotary w Rzymie.

Program 3-H przekształcono w program "Polio Plus" - pierwsze szczepienia miały miejsce w Filipinach.

1980

1982

Powstaje 20 tysięczny klub - Sait-Hilaire (Francja).

Rotary liczy ponad 1 mln członków.

1986

1987

Na mocy decyzji Sądu Najwyższego USA do klubu Rotary mogą być przyjmowane kobiety.

Podpisano ze Światową Organizacją Zdrowia oraz UNICEF porozumienie o współdziałaniu w celu wyeliminowania polio. Powstała One Rotary Center w Evanston, Illinois, USA (pod Chicago) - światowa centrala Rotary.

1988

1989

Powstają pierwsze kluby Rotary w Europie Środkowo-Wschodniej - w Budapeszcie i Warszawie.

Powstaje pierwszy klub na terenie byłego ZSRR (RC Moskwa).

1990

1992

W Melbourne dokonano symbolicznego 500 milionowego szczepienia dziecka przeciw polio.

Podpisano porozumienie z ONZ o partnerstwie Ochrony Planety Ziemi.

1993

1994

Rotary i Pan American Health Organization, WHO oraz UNICEF świętowały wyeliminowanie choroby polio z obu Ameryk.

Pierwsze osiem kobiet wybrano na gubernatorów dystryktów. Utworzono oficjalną stronę internetową www.rotary.org.

1995

1996

Przyznano 1.277 stypendiów ambasadorskich (Ambassadorial Scholarships) dla studentów z 60 krajów.

Roczna stopa wzrostu członkowskiego wynosi 4,6%.

2002

2005

Rotary obchodzi setną rocznicę swojego powstania.
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas