Działalność

Inicjatywy
i przedsięwzięcia

Oto niektóre najważniejsze poczynania realizowane w minionym 25-leciu:

 

 • Spotkania i dyskusje z reprezentatywnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego Środkowego Pomorza i innych części kraju.

 • Wymiana doświadczeń oraz informacji z rotarianami z kraju i zagranicy.

 • Współorganizowanie bądź dofinansowywanie imprez kulturalnych i artystycznych oraz przeznaczanie dochodów, jakie przynoszą na cele charytatywne. Można tu wymienić przykładowo benefis artysty plastyka Jerzego Niesiołowskiego, zaproszenie na występy Teatru Nowego z Warszawy, koncerty specjalne koszalińskiej filharmonii, pomoc finansową w wyjazdach na tourne zagraniczne koszalińskich chórów i zespołów młodzieżowych i wiele innych.

 • Fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentów.

 • Liczne akcje pomocy w różnej formie dla placówek służby zdrowia i opiekuńczych, między innymi w zakupie sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej.

 • Imprezy towarzyskie dla rotarian  i ich rodzin połączone z aukcjami, loteriami i innymi, z których dochód przeznacza się na działalność charytatywną.

 • Wymiana międzynarodowa młodzieży, jej pobyty kolonijne i wakacyjne w różnych krajach, wieloletnia organizacja spotkań dla młodzieży z całego świata przyjeżdżającej do Polski w ramach długoterminowej wymiany w Mielnie.

 • Współpraca polsko-niemiecka, liczne kontakty i wspólne przedsięwzięcia charytatywne z klubami Rotary w Prenzlau i Neumunster.

 

Poniżej opisujemy obszerniej przykładowe akcje koszalińskiego klubu: patronat nad ośrodkiem w Wandzinie, wymiany zagraniczne młodzieży oraz współpracę międzynarodową z klubami.

Konkurs Krasomówczy, zorganizowany z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Broniewskiego w Koszalinie – marzec 2017
Przekazanie służby rotariańskiej z udziałem naszych przedstawicieli w RC Słupsk – lipiec 2011
Bal charytatywny 2017 – Hellmuth Picht przekazuje dar RC Prenzlau
Piotr Jankowski odbiera podziękowania za udział w akcji "Zdrowie dzieci z Ukrainy"
Przekazanie sprzętu w ramach Global Grantu "Mleko mamy dla wcześniaka"
Podziękowania VI LO w Koszalinie za wsparcie akcji "Segregujesz, więc ratujesz"

Współpraca zagraniczna
i wspólne przedsięwzięcia

Rotarianie z Koszalina i niemieckiego miasta Prenzlau (Meklemburgia-Pomorze Przednie) nawiązali kontakty przed wielu laty. Trwają one do dziś, stale się zacieśniając i owocując nowymi, wspólnymi i pożytecznymi przedsięwzięciami dla lokalnych środowisk.

Kolejne zarządy i prezydenci obu klubów spotykają się systematycznie klika razy w roku, na przemian w miastach po obu stronach Odry. Ustalają w trakcie tych spotkań plany współpracy i podsumowują minione jej etapy. Współdziałanie nie ogranicza się do spotkań zarządów i wymiany informacji o działaniach oraz dokonaniach obu klubów. Zaprzyjaźnione kluby mają za sobą szereg wspólnych przedsięwzięć oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych w Koszalinie i Prenzlau. Wzajemne odwiedziny są również okazją do zapoznania się z dorobkiem różnych dziedzin życia w obu ośrodkach, zwiedzania bliższych i dalszych okolic.

Szczególnego wyeksponowania warty jest wspólny patronat obu klubów nad ośrodkiem rehabilitacyjno-leczniczym EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie w powiecie człuchowskim. Ośrodek ten nastawiony jest na rehabilitację poprzez pracę i zajęcia terapeutyczne, a także na leczenie ludzi dotkniętych nałogami narkomanii i alkoholizmu. Kuracjusze i pacjenci, swoją dobrze zorganizowaną pracą, zapewniają sobie większość środków i towarów wymaganych do funkcjonowania ośrodka i wyżywienia jego wszystkich mieszkańców. Prowadzą liczne hodowle naturalnych i ekologicznych gatunków zwierząt, zajmują się sadownictwem i gromadzeniem przez cały rok drewna na ogrzewanie nowoczesnymi piecami ekologicznymi.

W uruchomionym oddziale szpitalnym tego wyjątkowego ośrodka, podjęto leczenie choroby Alzheimera. Oddział ten powstał przy dużym udziale rotarian z zaprzyjaźnionych klubów Niemiec i Polski, których ambicją i radością jest zapewnienie dalszej pomocy w zakresie doposażenia w urządzenia medyczne, rehabilitacyjne, meble, łóżka szpitalne, artykuły gospodarstwa domowego i sanitarne oraz materiały budowlane. Dzięki inicjatywie naszego kolegi klubowego Jędrzeja L.  w porach roku o zwiększonym zagrożeniu infekcjami, przez wiele lat przekazywane były bezpłatnie do ośrodka znaczne ilości witamin i podstawowych leków. w ostatnich latach dzięki inicjatywie rotarianina – Marcina B. uruchomiony został gabinet stomatologiczny, w którym przyjmowani są pacjenci zarażeni wirusem HIV. Finansując i organizując tę pomoc, tak rotarianie polscy jak niemieccy, zabiegają o jej zwiększenie poprzez skuteczne angażowanie zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i życzliwych firm. Systematyczne wizyty połączonych delegacji klubowych Prenzlau i Koszalina, sprzyjają budowaniu klubowych więzi i zacieśnianiu współpracy.

Oba kluby uhonorowane zostały za tę działalność specjalnymi odznakami i dyplomami honorowymi EKO "Szkoły Życia".

Inna wspólna inicjatywa to zorganizowanie dla młodzieży koszalińskich i okolicznych szkół konkursu wiedzy o ruchu rotariańskim i ufundowanie dla sześciu z tych szkół sprzętu i oprogramowania komputerowego. Uroczyste zakończenie konkursu w Koszalinie, połączone z wręczeniem nagród szkołom i z wystawą prac uczniowskich na temat Rotary – było piękną imprezą z licznym udziałem młodzieży sąsiedzkich krajów, ich pedagogów oraz członków obu klubów. Nawiązane dzięki tej inicjatywie kontakty pomiędzy młodymi obywatelami Europy, zaowocowały rewanżem – wyprawą kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów koszalińskich za Odrę. Uczniowie z Koszalina byli gośćmi niemieckich rotarian i w ciągu trzech dni zwiedzali Prenzlau oraz jego piękne okolice, a także uczestniczyli w różnych imprezach specjalnie dla nich zorganizowanych. Spotkania te tak przypadły do gustu młodzieży, że kilka miesięcy później koszaliński klub przyjmował ponownie – także przez trzy dni – podobnie liczną grupę niemieckiej młodzieży szkolnej. Przygotowano dla niej serdeczne przyjęcie oraz wspólne imprezy z koszalińskimi rówieśnikami w Koszalinie i w Mielnie, a następnie w Kołobrzegu, gdzie byli gośćmi tamtejszych rotarian, którzy z dużą troską i odpowiedzialnością zapewnili młodzieży atrakcyjny pobyt w swoim mieście.

W grudniu 2018 roku RC Koszalin przystąpił do Platformy Współpracy Regionu POMERANIA (RC Szczecin, RC Pasewalk-Ueckermünde-Stettiner Haff, RC Szczecin-Center, RC Prenzlau, RC Koszalin, RC Brandenburg/Havel). W 2019 RC Prenzlau zorganizował międzynarodowy obóz dla młodzieży – Summer Camp przyszłej Szkoły Europejskiej w Templinie, wspierany i finansowany przez tę Platformę.

Program 4L realizowany z inicjatywy RC Prenzlau – Bobolice, grudzień 2012
W 2011 roku miała miejsce uroczystość czarteru Rotary Club Berlin Mickiewicz. Klub RC Koszalin reprezentował Vice-Prezydent Tadeusz Dudojć wraz z małżonką Joanną. Poza życzeniami, od wszystkich członków Rotary Club Koszalin, Tadeusz przekazał prezent w postaci tablicy klubowej wraz z usługą zawieszenia jej na ścianie budynku, w którym odbywać się będą spotkania RC Berlin Mickiewicz. Słowa podziękowania i uznania należą się koledze Jarkowi Loosowi, który był pomysłodawcą i głównym fundatorem tablicy.

Global Grant
RC Koszalin

8 grudnia oficjalnie przekazaliśmy do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie aparat do diagnostyki retinopatii u wcześniaków. Na ten dar serca złożyło się wielu Rotarian z całego świata. Od tego momentu wcześniaki, które przyjdą na świat w koszalińskim szpitalu, nie będą musiały być wożone na badania do Szczecina, Poznania czy Gdańska.

Większość dzieci rodzi się między 38. a 42. tygodniem ciąży. Wcześniaki to dzieci urodzone przedwcześnie, tzn. między 22. a 37. tygodniem ciąży. Odpowiedni czas trwania ciąży jest niezbędny do tego, aby tkanki i organy płodu w pełni się wykształciły. Wcześniactwo i niska masa urodzeniowa stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, ponieważ niedojrzałe tkanki i narządy nie są w stanie prawidłowo funkcjonować poza organizmem matki.

Retinopatia wcześniaków

Retinopatia wcześniaków jest jednym z wielu problemów zdrowotnych, z jakimi zmagają się urodzone przedwcześnie dzieci. Jest to choroba niedojrzałej siatkówki, związana z jej niepełnym lub nieprawidłowym unaczynieniem, która w części przypadków prowadzi do upośledzenia widzenia, a w ciężkich postaciach nawet do ślepoty. Retinopatia stanowi główną przyczynę zaburzeń widzenia u dzieci poniżej 5. roku życia. Szacuje się, że na świecie kilkadziesiąt tysięcy dzieci jest niewidomych z powodu retinopatii wcześniaków.

– Rozpoznania retinopatii wcześniaków może dokonać lekarz okulista po zbadaniu dna oka dziecka – mówi Tomasz Pabin, koordynator Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. – Zgodnie z wytycznymi postępowania w retinopatii wcześniaków opublikowanymi przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne, przesiewowe badania przeprowadza się u wcześniaków urodzonych przed 33. tygodniem wieku ciążowego, z urodzeniową masą ciała poniżej 1800 g oraz dzieci urodzonych powyżej 33. tygodnia i z masą powyżej 1800 g z niewydolnością naczyniowo – oddechową, niskim przyrostem masy ciała i innymi patologiami wcześniactwa. Rekomenduje się wykonanie pierwszego badania u dzieci w 4. tygodniu wieku chronologicznego. Dziecko z rozpoznaną retinopatią wcześniaków wymaga ścisłego monitorowania stanu oczu, a o częstotliwości badań decyduje okulista.

Postępowanie z dzieckiem z retinopatią uzależnione jest od stopnia jej zaawansowania. Większość dzieci wymaga jednak regularnych kontroli okulistycznych. W cięższych przypadkach stosuje się laseroterapię siatkówki, podawanie leków do wnętrza gałki ocznej, a w skrajnych sytuacjach operację (witrektomię). Niestety, w zaawansowanych stadiach choroby pomimo leczenia, często nie udaje się zachować użytecznego widzenia u dziecka.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie rodzi się rocznie ok. 150-190 wcześniaków, z tego kilkanaście wymaga leczenia. Na oddziale Neonatologii przeprowadzane są konsultacje okulistyczne, wykonywane przez doświadczonych okulistów. Szpital Wojewódzki w Koszalinie nie prowadzi leczenia. Leczeniem retinopatii wcześniaków w naszym regionie zajmuje się Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie i tam w asyście anestezjologa dziecięcego transportowane są dzieci, jeśli istnieje potrzeba laseroterapii lub leczenia za pomocą iniekcji leków do gałki ocznej. Natomiast najbliższy ośrodek zajmujący się leczeniem operacyjnym znajduje się w Poznaniu – wyjaśnia doktor Tomasz Pabin.

ICON pomoże w diagnozowaniu

Diagnostykę retinopatii wcześniaków oraz innych chorób siatkówki i nerwu wzrokowego u dzieci wspomaga urządzenie ICON, które otrzymaliśmy dzięki pomocy Rotarian. Jest to swego rodzaju kamera, umożliwiająca obrazowanie siatkówki – tłumaczy doktor Tomasz Pabin. – Filmy i zdjęcia z dna oka, które pozwala wykonywać, można zapisać w trakcie badania dziecka, a następnie porównać ze sobą i w ten sposób wykorzystać w celu oceny postępu choroby. Obrazy otrzymywane dzięki temu urządzeniu można też w niektórych przypadkach użyć do przeprowadzenia zdalnej konsultacji dziecka, bez konieczności transportowania go do ośrodka zajmującego się leczeniem retinopatii. Urządzenie ICON w znacznym stopniu ułatwi diagnostykę i monitorowanie schorzeń okulistycznych u dzieci przychodzących na świat w koszalińskim szpitalu.

Aparat do diagnostyki retinopatii, który Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie przekazał w dniu 8 grudnia 2020 r. Rotary Club Koszalin, kosztował 362 500 złotych. Pomysłodawcą jego zakupu był członek RC Koszalin Marcin Bogurski – lekarz stomatolog. Zainspirowany rozmowami z dyrekcją Szpitala oraz osobistymi, trudnymi doświadczeniami w rodzinie, zaproponował podjęcie się wyzwania – zgromadzenia środków na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia retinopatii wcześniaków dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zobowiązanie zmierzenia się z tym tematem stało się głównym celem na kadencję Marcina Bogurskiego w latach 2016/17, kiedy pełnił funkcję Prezydenta Klubu. Zorganizowany przez niego w 2017 roku bal charytatywny przyniósł dochód w wysokości 54 200 złotych i dał świetny początek dla realizacji celu. Jako organizacja pożytku publicznego klub prowadził w kolejnych latach szereg akcji charytatywnych, których celem było zbieranie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu amerykańskiego Phoenix Clinical ICON. Po dwóch latach, RC Koszalin zgromadził kwotę ok. 90 000 złotych. Podjęta została wtedy decyzja o przygotowaniu wniosku do Fundacji Rotary w celu uzyskania jej wsparcia finansowego. Na początku 2019 roku uchwałą zarządu klubu powołany został Komitet d/s Projektu, którego zadaniem było przygotowanie wniosku i znalezienie sponsorów wśród klubów i dystryktów Rotary w Polsce i za granicą. Pracami komitetu kierował członek klubu – Piotr Jankowski.

Klubem partnerskim RC Koszalin jako partner międzynarodowy Global Grant (International Partner), został Rotary Club Prenzlau z Niemiec. Klub ten przeznaczył na wsparcie projektu kwotę 5 500 USD. W dalszej kolejności do projektu przyłączyły się polskie kluby: RC Wrocław, RC Szczecin, RC Sopot International, RC Olsztyn Varmia, RC Zamość Ordynacki, niemiecki klub RC Kiel-Düsternbrook oraz słowacki klub RC Kosice Classic. Poza tym projekt wsparły dystrykty Rotary International z Niemiec (1940 i 1890), Węgier (1911), USA (6980) oraz oczywiście nasz polski dystrykt 2231. Projekt przeszedł skomplikowaną procedurę oceny. Po jego akceptacji Fundacja Rotary wsparła go kwotą 39 tysięcy USD z tzw. Funduszu Światowego Fundacji Rotary (World Found). Łączny budżet projektu zamknął się kwotą ponad 98 tysięcy USD.

– Dzięki tej wspaniałej inicjatywie, przeprowadzonej na tak dużą skalę, do naszego Szpitala trafił aparat do badania retinopatii – mówi Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. – Dziesięć procent noworodków urodzonych w naszym Szpitalu wymaga diagnostyki w kierunku retinopatii wcześniaczej. Rocznie rodzi się u nas 1600– 1700 dzieci. Noworodki, a zwłaszcza noworodki wcześniacze, hospitalizowane w naszym Szpitalu, będą teraz miały wykonywane badania na miejscu, bez konieczności transportowania ich do odległych ośrodków, co było bardzo kłopotliwe – wymagało specjalistycznego sprzętu i karetki, a także anestezjologa, pielęgniarek, ratowników. Inicjatywa Rotary Club Koszalin to gest życzliwości, dzięki któremu najmłodsi pacjenci mają szanse na odzyskanie zdrowia. Wszystkim zaangażowanym w inicjatywę osobom bardzo dziękujemy za poświęcenie i wsparcie.

Rotary Club Koszalin zawsze stara się znaleźć sposób na rozwiązanie problemów lokalnej społeczności. Nasza współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie istnieje od wielu lat, a w zasadzie można powiedzieć, że od początku powstania klubu w 1993 roku. Były to różne działania od doposażania poszczególnych oddziałów w sprzęt i wyposażenie, począwszy od doposażenia tworzącego się w połowie lat dziewięćdziesiątych nowoczesnego oddziału kardiologii, poprzez zakup urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania nerwów dla oddziału chirurgii czy też wyposażenia dla oddziału ginekologii, a kończąc na organizowaniu wizyt Św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów dla dzieci spędzających Święta Bożego Narodzenia w szpitalu.

W tym roku, w związku z pandemią, natychmiast zareagowaliśmy na apel szpitala i zorganizowaliśmy wsparcie rzeczowe ściśle wg potrzeb szpitala. Przekazaliśmy dary o wartości ok. 30 000 złotych. Sprawiło nam to ogromną radość i satysfakcję.

Z pewnością nadal będziemy pomagać szpitalowi i jego pacjentom. Nie jest wykluczone również, że zrealizowany właśnie zakup sprzętu do diagnostyki retinopatii będzie miał drugi etap. W oparciu o wspólną ocenę wraz z lekarzami koszalińskiego szpitala podjęta będzie decyzja o ewentualnym zakupie lasera niezbędnego do wykonywania zabiegów w procesie dalszego leczenia stwierdzonej retinopatii. Może to być kolejne wyzwanie dla RC Koszalin, gdyż koszt zakupu lasera szacujemy na ok. 140-150 tys. złotych.

Ze zgromadzonych funduszy, w ramach projektu, zostało zakupione dodatkowe, drobne wyposażenie i narzędzia pomocne przy badaniu wcześniaków. Wartość sprzętu przekazanego przez RC Koszalin w dniu 30 grudnia 2020 wyniosła dodatkowe 9 tysięcy złotych. Tym samym łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła blisko 372 tysiące złotych.

Global Grant RC Koszalin jest największym humanitarnym projektem zrealizowanym w Polsce, w tej formie, w którym polski klub pełnił rolę Host Partner. Kierujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich klubów i dystryktów, które przyczyniły się do tego sukcesu.

Wsparcie
dla Wandzina

Historia wparcia Klubów Rotary dla Wandzina w skrócie

pomoc socjalna; ubrania, żywność, wyposażenie (RC Koszalin z udziałem RC Prenzlau)

1999

2002

budowa hospicjum dla 40 pacjentów

budowa suszarni

2003

2006

realizacja MG traktor (RC Koszalin i RC Prenzlau z udziałem RC Dortmund i RC Neumunster)

budowa 4 domków dla Matek z HCV

2007

2009/2010

przekazanie bryczki i koników do programu hipoterapii (RC Koszalin i RC Karpacz)

udział w realizacji projektów "Być Matką" i "Pełnosprawnik"

2010/2011

2012

przekazanie wyposażenia gabinetu stomatologicznego (Marcin Bogurski)

MG – łóżka przeciwodleżynowe (RC Koszalin i RC Prenzlau)

2013

2014

zamiana traktor/ambulans

projekt budowy remizy strażackiej i jej otwarcie

2015

2015

koordynacja przekazania 5 zestawów komputerowych od Aresztu Śledczego w Koszalinie

kurtki strażackie dla OSP w Wandzinie (Renata Dunowska, RC Warszawa)

2017

2017

darowizna 12500 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Wandzinie (RC Prenzlau, RC Kiel, RC Koszalin)

uroczystość 25-lecia EKO "Szkoły Życia"

darowizna: stolarka PCV – okna do budowanego domu

2018

2018

przekazanie wózków inwalidzkich i chodzików z Niemiec (z udziałem przedstawicieli RC Prenzlau i RC Koszalin)

wózki inwalidzkie – elektryczne (RC Prenzlau, RC Koszalin – odbiór z Prenzlau przez EKO "Szkołę Życia")

2019

EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od ponad 25 lat, pomaga osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jest największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS. Posiada nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowany personel. Realizuje wiele inicjatyw, projektów lokalnych i międzynarodowych, społecznych i ekologicznych, opartych na współpracy z innymi organizacjami instytucjami i organizacjami. Oferuje szkołom oraz różnym instytucjom warsztaty i szkolenia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przełamywaniu barier w kwestii problematyki HIV/AIDS. Stawiając na rozwój oraz poszerzając zakres działań uruchomili w ramach struktur Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej oraz Ochotniczą Straż Pożarną, w której działania zaangażowani są pracownicy, wolontariusze, a także pacjenci, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu biorą udział w ćwiczeniach pożarniczych. Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół czterech podstawowych obszarów: opieka medyczna, opieka terapeutyczna, działalność proekologiczna i działalność wspierająca.

Historię wsparcia Wandzina pięknie opisał kilka lat temu jeden z past prezydentów – Jupi Podlaszewski:

EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie, czyli Zrób to sam albo z niewielką pomocą twoich przyjaciół
Motto: With a little help from your friends.

Kiedy w 1999 roku Romek Wanowicz z Koszalińskiego Klubu Rotary jechał po raz pierwszy do Wandzina pod Człuchowem, nie oczekiwał cudów. Proszeni o wsparcie, często bywamy znużeni, niekiedy wręcz porażeni obszarami ludzkiej biedy i bezradności. Ciąży także świadomość, że przecież całej tej biedzie tego świata nie zdołamy zaradzić. Do bólu znamy rozmiary potrzeb, ale także skromność i ograniczenia możliwości w udzielaniu pomocy. Zaproszony 9 lat temu przez Dowódcę Garnizonu Wojska Polskiego członek naszego klubu trafił do EKO "Szkoły Życia" Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" powstałego w 1989 roku, w celu wsparcia socjalnego, leczniczego oraz prawnego osób zainfekowanych wirusem HIV i chorych na AIDS, wychodzących z nałogu narkotykowego lub alkoholowego. Osadę Wandzin stanowi dziś odbudowany z ruin dworek myśliwski z XIX wieku, zabudowania gospodarcze oraz powstające wysiłkiem pensjonariuszy nowe obiekty. Całość usytuowana w leśnej głuszy na obszarze 9,59 ha, przekazanych w użytkowanie wieczyste Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", Stowarzyszenia, którego współzałożycielem (10 listopada 1989) oraz pierwszym prezesem był słynny "Kotan", śp. Marek Kotański.

Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, co zobaczył wówczas w Wandzinie nasz przedstawiciel. Oczywiście, zobaczył ocean potrzeb. Ale zobaczył także coś więcej: ZARADNOŚĆ. Zobaczył perspektywiczne myślenie, niezwykłą gospodarność i kreatywność, jakby wbrew oceanowi braków. Nazwa "Szkoła Życia" uderzała adekwatnością desygnatu. Potrzeby jednak, pomimo wspomnianej zaradności były wszechobecne.

Dlatego w następną wizytę do Wandzia pojechało już kilkoro rotarian z Koszalina. Zabrali ze sobą to, co w krótkim czasie zdołano zgromadzić: – między innymi produkty spożywcze; smalec, cukier, lekarstwa oraz zebraną wśród członków klubu odzież. Początki współpracy cechowała zatem przypadkowość, kontakt jednak się rozwijał dzięki temu, że każdy nowy prezydent koszalińskiego klubu współpracę z Wandzinem podtrzymywał i kontynuował, a przypadkowość przekształcała się w pomoc systemową. Do współpracy włączyli się zaprzyjaźnieni z koszalińskim klubem rotarianie z Prenzlau, Neumunster i Dortmundu. Efektem współpracy był wspólny Matching Grant w rezultacie którego EKO "Szkoła Życia" wzbogaciła się o bardzo tam potrzebny traktor wartości 24 tys. euro, sprzęt do rehabilitacji, materace lecznicze oraz wyposażenie w łóżka i szafki do powstałego z naszym udziałem hospicjum, oddanego do użytku w 2003 roku. z okazji Świąt Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia wysyłane są do Wandzina lekarstwa. Przyjęło się, że kiedy pojawia się nowa inicjatywa, dyrektor ośrodka Donat Kuczewski kontaktuje się z naszym klubem, a my staramy się podać "pomocną dłoń".

Fenomenem Wandzina jest budowanie kreatywności: pomoc nie jest li tylko konsumowana, lecz zawsze służy realizacji kolejnych przedsięwzięć. Pragmatyka ta wręcz stymuluje chęć pomocy dzięki natychmiastowej implementacji tejże. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie, bo tak brzmi obecnie jego pełna nazwa, daje aktualnie schronienie i nadzieję na godne życie około 120 pacjentom leczącym się z uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym osobom zakażonym wirusem HIV oraz chorym na AIDS.

Ośrodek od lat z powodzeniem realizuje liczne programy i projekty niosące pomoc ludziom wykluczonym, złożonym uzależnieniami, chorobami i bezdomnością. Realizuje również projekty ekologiczno – społeczne. Jednym z nich, realizowanym z udziałem koszalińskich rotarian był projekt "Ochrona Zasobów Genetycznych Zagrożonego Gatunku – Królik Biały Polski Popielniański". w efekcie realizacji tego projektu rozwinięto certyfikowaną hodowlę zanikającej rasy, zyskując uznanie UNDP za wzorową realizację projektu.

Uczestniczyliśmy również w realizacji projektu dla kobiet w ciąży i matek zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS pod nazwą "Ja też mogę być matką". Celem było wybudowanie domków readaptacyjnych dla kobiet w ciąży, dając im szansę na normalne życie. Projekt zyskał uznanie funduszu norweskiego do realizacji wybrano 30. Wśród tychże, pierwsze miejsce zajął – uwaga – Wandzin! Z pewnością do wiktorii tej przyczynił się nośny przykład współpracy ośrodka z międzynarodowym ruchem Rotary. Co jeszcze piękniejsze – domki dla matek z HIV już stoją, a owe mieszkają.

Pomimo, że ośrodek w Wandzinie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, utrzymuje się bez dotacji budżetowych. Chronicznie cierpi na brak pieniędzy na etaty dla lekarzy i terapeutów oraz leki i materiały. Pomimo tego ludzie w Wandzinie wciąż walczą o godne życie i życia tego sens. Mają dalsze plany i cele do realizacji. Planują budowę szklarni pod produkcję ziół leczniczych na potrzeby własne i nie tylko oraz program ochrony bagien i mokradeł wandzińskich jako cennego przyrodniczo obszaru. Niezwykle twórcza postawa i konsekwentne dążenie do realizacji założonych celów zjednują EKO "Szkole Życia" przyjaciół, z niewielką pomocą których Ośrodek w Wandzinie nie ustaje w rozwoju oraz w pomocy społecznościom lokalnym.

Traktor zakupiony dla EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie w ramach zrealizowanego przez RC Koszalin, RC Prenzlau, RC Dortmund i RC Neumunster Matching Grantu przy wsparciu The Rotary Foundation (Fundacja Rotary). Rotarianie z Koszalina, Prenzlau, Dortmundu i Neumünster zakupili za ok. 25000 USD ciągnik, który okazał się nieoceniony w pracach na rzecz ośrodka.
Odbieramy z RC Prenzlau sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Dar RC Prenzlau – wózki, chodziki oraz inny sprzęt – został przekazany do ośrodka w Wandzinie.
W ośrodku w Wandzinie powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Rotarianie z Prenzlau i Koszalina jak zwykle nie zawiedli, sponsorując zakup motopompy oraz niezbędnego wyposażenia.
Podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Oddziału Hospicyjno-Opiekuńczo-Leczniczego w Wandzinie w czerwcu 2012. W imieniu RC Koszalin podpisują Romuald Wanowicz i Piotr Jankowski. Obecni byli również rotarianie z RC Bydgoszcz, RC Jelenia Góra, RC Kołobrzeg oraz Gubernator Dystryktu 2230 RI Myroslav Gawryliv z małżonką.
Otwarcie gabinetu stomatologicznego w ośrodku w Wandzinie w listopadzie 2012. Główny darczyńca – dr Marcin Bogurski. Gabinet wyposażony przy udziale RC Koszalin i RC Prenzlau.
Wypełniając misję niesienia pomocy potrzebującym, rotarianie z Prenzlau i Koszalina przygotowali na rzecz Wandzina kolejny Grant – tu przekazanie 18 sztuk specjalistycznych lóżek rehabilitacyjnych w 2013

Wymiana
młodzieży

Co to jest wymiana młodzieży?

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Programy Rotary Youth Exchange (RYE) dają możliwość wielu tysiącom młodych ludzi z całego świata doświadczenia, jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i współpracy.

Programy wymiany oferują wiele korzyści młodym uczestnikom, rodzinom przyjmującym młodzież, opiekunom oraz całym społecznościom. Dzięki programom wymiany uczniowie, studenci oraz młodzi profesjonaliści mogą osobiście zakosztować życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny, czy społeczny, system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Koszaliński klub bierze udział w niemal wszystkich formach wymiany, organizując i wspierając wyjazdy młodych ludzi w ramach wymian krótko i długoterminowych. Organizowaliśmy także wyjazd młodzieży koszalińskiego gimnazjum nr 6 i nr 3 do Prenzlau. Podejmowaliśmy 39 osobową grupę młodzieży z Prenzlau oraz zawodową grupę młodzieży z USA.Obecnie ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się każdego roku do ponad 80 krajów w ramach długoterminowego programu wymiany (Long Term RYEP).

Wymianę taką organizuje również klub koszaliński. Na rocznych pobytach, połączonych z nauką, zwiedzaniem kraju pobytu, udziałem w imprezach i poczynaniach Rotary, przebywali goszczeni przez rodziny rotariańskie uczniowie i studenci z Koszalina:

 • Marcin Traczyk – w USA, 1994–1995,
 • Szymon Tumielewicz – w USA, 1996–1997,
 • Maciej Dzudzewicz – w USA, 1996–1997,
 • Cypraian Podlaszewski – w Finlandii, 1999–2000,
 • Katarzyna Kudelska – w Brazylii, 2000–2001,
 • Radosław Olek – w Brazylii, 2000–2001,
 • Jędrzej Walkowiak – w Brazylii, 2001–2002,
 • Małgorzata Muż – w Brazylii, 2001–2002,
 • Artur Wanowicz – w Meksyku, 2003–2004,
 • Konrad Wanowicz – w Meksyku, 2004–2005,
 • Paweł Niekrasz – w Brazylii, 2006–2007,
 • Kinga Kamińska – w Brazylii, 2008,
 • Monika Zawadzka – w USA, 2011–2012,
 • Milena Gabrysiak – w Taipei – Tajwan, 2016–2017,
 • Hanna Telega -  we Włoszech, 2016–2017.

Rodziny rotarian z Koszalina przyjmowały w ubiegłych latach młodych uczestników wymiany z zagranicy, także na rocznych pobytach w naszym mieście, umożliwiając im naukę i zwiedzanie Polski:

 • Michele Dambowsky – z USA, 1994–1995,
 • Chris Davis – z USA, 1995–1996,
 • Emma Tivonen – z Finlandii, 1999–2000,
 • Fabiana Lucien – z Brazylii, 1999–2000,
 • Leticja Marquez Melo – z Brazylii, 2001–2002,
 • Vivian Szurek de Matos – z Brazylii, 2001–2002,
 • Rodrigo Baggio – z Brazylii, 2001–2002,
 • Miguel Maroto – z Meksyku, 2003–2004,
 • Gabrielle Salla – z Brazylii, 2006–2007,
 • Kirsten Rafinski – z USA , 2009–2010,
 • Tori Silverman – z USA, 2011–2012,
 • Yu-Lin SU – z Tajwanu, 2016–2017.
Yu-Lin Su – student z Tajwanu – z host mamą Anettą Gabrysiak (wymiana 2016–2017)
Mielno Meeting – spotkania organizowane przez wiele lat przez RC Koszalin dla młodzieży przebywającej w Polsce (tu wymiana 2008–2009)
Wymiana młodzieżowa 2000–2001: proporczyk klubowy RC Koszalin wraz z Katarzyną Kudelską jedzie do Brazylii
Larvin D'Souza z Indii – uczestniczka wymiany młodzieżowej, 2003

Bardzo skrócone fragmenty wspomnień Hanny Telegi – wymiana 2016/2017 – Włochy

Zadziwia mnie samą, że już powoli rozumiem coraz więcej po włosku, że już tyle zwiedziłam, że poznałam tyle nowych osób z całego świata, że polubiłam jeść ostrygi i krewetki :), że śpiewam afrykańskie piosenki ludowe w chórze szkolnym, że gram w drużynie koszykarskiej…. Już na drugi dzień po przylocie – Wenecja! Z moją drugą host rodziną zwiedziłam to miasto ”wzdłuż i wszerz”… Zobaczyłam chyba wszystkie muzea, galerie, zabytki. Kolejny weekend – Auronzo – miejscowość w sercu Dolomitów. Poza radością pobytu z innymi wymieńcami (jest nas 28 osób z 13 krajów) i nowymi przyjaźniami, podziwialiśmy bajeczne wręcz krajobrazy, wspięliśmy się na dwa szczyty, jechaliśmy górską kolejką, były śpiewy, zabawy a nawet zjazd bobslejowy. Niezapomniane chwile w cudownej scenerii! Kolejny weekend – moja host-rodzinka zabrała mnie do położonego na lagunie, nadmorskiego kurortu Grado. Pływaliśmy ich jachtem po Adriatyku! Kolejne wolne od szkoły dni to wycieczka z rodziną do średniowiecznego miasteczka Cividale del Friuli, którego zabytki wpisane są na listę UNESCO. Po drodze odwiedziliśmy też jedną z najbardziej znanych winnic i mogłam przyjrzeć się procesowi powstawania włoskich win.

Kolejny weekend i kolejne niezapomniane wrażenia: całym dystryktem polecieliśmy samolotem z Wenecji do Olbii na Sardynii, gdzie przez 3 dni trwał zlot wszystkich wymieńców z całych Włoch! Spaliśmy w 4–gwiazdkowym hotelu ze spa, były konferencje o wymianie rotariańskiej, o kulturze i zabytkach Włoch, był też czas na plażowanie, zwiedzanie, wspólne tańce do północy przy oświetlonym basenie… Co się działo i jak było fajnie, trudno nawet w skrócie opisać… W drugi weekend października moja rodzina zabrała mnie na wycieczkę do miasteczka Gorizia. Zwiedziłam XI–wieczny zamek, zabytkowe kamienice oraz muzeum dawnych rodzajów ubrań, jakie tu noszono. Wieczorem uczestniczyłam z rodzicami w plenerowym festynie, który się w tym czasie tam odbywał. Próbowałam różnych miejscowych specjałów w przy zamkowej restauracji. W październiku prawdopodobnie pojadę jeszcze, do największej na świecie udostępnionej do zwiedzania, jaskini – "Grotta Gigante". Planujemy także zwiedzanie Werony oraz w ostatnim tygodniu października polecę na 5 dni wraz z moją klasą ze szkoły, na wycieczkę edukacyjną na Sycylię do Palermo.

Jeśli do tego dołożyć piękną pogodę, włoskie jedzenie, bardzo życzliwą host – rodzinę, pomocnych ludzi z klubu Rotary oraz fajną klasę w szkole, to co można jeszcze dodać poza:

DZIĘKUJĘ! DZIĘKUJĘ! DZIĘKUJĘ! Wszystkim i każdemu z osobna, dzięki którym tu jestem! Mam nadzieję i staram się z całych sił, chłonąć ten czas – każdą chwilę, całą sobą, aby w pełni wykorzystać daną mi szansę…

"Każdy dzień tutaj jest po prostu spełnieniem moich marzeń o wymianie"

Mielno Meeting

Przez 10 kolejnych lat od kadencji 2005–2006 do 2015–2016 RC Koszalin organizował spotkanie oficjalnie kończące pobyt w Polsce młodzieży przyjeżdżającej do naszego kraju w ramach długoterminowej wymiany młodzieży YEP.

Radość, wzruszenie, szczęście, kreatywność, spontaniczność, współtworzenie, pasja, przyjaźń, tolerancja i pożegnalne łzy.

Młodzież układa znak koła Rotary – boisko ośrodka w Mielnie, 2016. Symboliczny obraz zakończenia pobytu w Polsce: każdy z uczestników wyrusza w inną – swoją – stronę świata. Zostają więzi, wspomnienia i oczywiście fotografie.
Pamiątkowe zdjęcie z zakończenia turnieju bowlingu o puchar gubernatora – Koszalin, Galeria Kosmos, 2016. Niezwykle radosna część Mielno Meeting – rywalizacja z ogromną dawką zabawy!

Przez wszystkie te lata najtrudniejszą częścią spotkania były pożegnania. W dniu wyjazdu wylewało się morze łez i deklaracji dalszego utrzymywania kontaktów.

Wracamy do domów, ale niezapomniane wspomnienia pozostaną – Mielno, 2016
Test wiedzy o Polsce (2016) traktowany był przez uczestników bardzo poważnie. Pytania wcale nie łatwe, a wyniki bardzo dobre.
Talent show – poprzedzona godzinami przygotowań, wielokrotnie zabawna, często wzruszająca lub niewiarygodna część Mielno Meeting zawsze jednak przyjmowana z ogromnym zadowoleniem zarówno oglądających, jak i samych uczestników
Talent show, 2016

Galeria

rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas