Pomimo przeciwności, jakie zafundowała nam pandemia, kadencja 2020/2021 była nie mniej intensywna i owocna niż poprzednie. Działo się tak wiele dzięki aktywnym członkom klubu, dzięki temu, że utrzymywaliśmy ze sobą kontakt, dzięki temu, że Rotarianie nieustająco chcą działać na rzecz innych, niosąc bezinteresowną pomoc.

Jeśli chcielibyśmy przedstawić minioną kadencję w liczbach, to mamy się czym pochwalić. Przeznaczyliśmy łącznie ponad 500 tys. zł na działania charytatywne, organizując lub wspierając aż 15 inicjatyw społecznych. Zorganizowaliśmy blisko 50 spotkań (w większości wirtualnych). Wysłałem do członków RC Koszalin ponad 50 wiadomości z bieżącymi informacjami o tym, co działo się, co dzieje się i co będzie się działo w naszym klubie, a ich treść stanowiła później znaczącą część „biuletynów informacyjnych”, które można znaleźć w dziale Aktualności.

Wspólnymi siłami udało nam się urozmaicić nasze spotkania. Zarówno te nieliczne w rzeczywistości, jak i wiele spotkań wirtualnych. I tak w pierwszy poniedziałek miesiąca podsumowywaliśmy każdy miniony miesiąc i omawialiśmy plany na najbliższy miesiąc, w drugi poniedziałek miesiąca miały miejsca wystąpienia członków naszego klubu, w trzeci poniedziałek miesiąca odbywały się spotkania towarzyskie, a w czwarty poniedziałek miesiąca organizowaliśmy spotkania z gośćmi zewnętrznymi, m.in. Gubernatorem Dystryktu 2231 Januszem Kozińskim, Aleksandrą Zwolak ze Strefy 3L, dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej Jerzym Korczakiem, Julią Telegą oraz Justyną Lityńską z Toastmasters Polska.

Najważniejsze jednak były nasze działania charytatywne. Niewątpliwie największym sukcesem było sfinalizowanie zakupu urządzenia do diagnostyki retinopatii wcześniaków dla koszalińskiego szpitala. Zasługującym na uwagę projektem było wyremontowanie domu starszej, niepełnosprawnej Pani Heleny z Miłogoszczy. Poza tym koszaliński klub Rotary po raz kolejny wspomógł Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, doposażając poradnię stomatologiczną oraz wspierając go finansowo i sprzętowo w walce z COVID-19.

Jednym z podstawowych działań Rotary jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w aspekcie społecznym, w związku z czym w minionej kadencji nasz klub wspomógł koszalińską „Fundacja Twórczości Społecznej Latika” w akcji umilającej Walentynki podopiecznym DPS Koszalin. Koszalińscy Rotarianie postanowili też na bieżąco dostarczać artykuły spożywcze do koszalińskiej jadłodzielni, wspierając „Szafę od serca”. Zorganizowaliśmy również dwie akcje przekazania rowerów: dla SOSW w Koszalinie oraz dla SOSW w Bobrowie.

Tym, co łączy Rotary w Polsce i na świecie jest wzajemne wspieranie się klubów rotariańskich w akcjach społecznych. Koszalińskie inicjatywy były wspierane przez kluby z kraju i z zagranicy, a nasz klub wspierał inne kluby, takie jak RC Szczecin, RC Poznań Puszczykowo, RC Warszawa Wilanów, RC Szczecin Intenational czy RC Warszawa Józefów.

Ponadto współtworzyliśmy treść do wydawnictwa „90 lat Rotary w Polsce 1931-2021”. Zorganizowaliśmy także konkurs „O Rotary” polegający na przygotowaniu opisu działalności Rotary w taki sposób, aby dało się to opowiedzieć podczas wjeżdżania windą na IV piętro.

Warto również wspomnieć o pracach na rzecz strony internetowej www.koszalin.rotary.org.pl oraz naszych profilów w portalach społecznościowych. Informacje o naszej działalności pojawiały się zarówno w ogólnopolskim magazynie Rotary, jak i w lokalnych mediach.

Podsumowując, miniony rok rotariański był trudny, pełen wyzwań, zmian, obaw i stresu, ale dostosowaliśmy się do panującej sytuacji, uruchomiliśmy narzędzia komunikacji i działaliśmy aktywnie dalej. Pandemia się nie skończyła, ale nie ma już tak groźnego wymiaru, w związku czym mam nadzieję, że kadencja 2021/2022 będzie kontynuacją intensywnych działań charytatywnych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla projektów realizowanych przez współpracujące z nami kluby Rotary.

Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim dobrym ludziom za hojność, przychylność i aktywność na rzecz działań Rotary.

Past Prezydent Rotary Club Koszalin
Robert Bodendorf

Najnowsze wiadomości

Pobierz Biuletyn Informacyjny RC Koszalin nr 14 (IX–X/2021).

Pobierz Biuletyn Informacyjny RC Koszalin nr 13 (VII–VIII/2021).

Bieżąca
prezydencja

"Serve to change lives"

Prezydent klubu RC Koszalin: Alina ANTON

End
Polio
Now

"Pokonajmy wreszcie polio"

Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu, by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 roku liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc. W 2010 roku na świecie było mniej niż 1000 przypadków zachorowań na polio w porównaniu z ponad 350 tysiącami przypadków rocznie w późnych latach osiemdziesiątych.

Magazyn
Rotary
Polska

Dwumiesięcznik "Rotary Polska" – czasopismo Dystryktu 2231 – ukazuje się od lipca 2017 roku.

Bieżące oraz archiwalne wydania magazynu są dostępne do pobrania ze strony Dystryktu. W numerze 22 (styczeń-luty 2021) tematem z okładki był nasz Global Grant.

rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas