Past prezydenci

Lista Past Prezydentów Rotary Club Koszalin w latach 1993-2019.

Zdzisław PIĄTEK
Zdzisław PIĄTEKLata 1993/94
"Believe in What You Do - Do What You Believe in"
Zdzisław MACIEJEWSKI
Zdzisław MACIEJEWSKILata 1995/96
"Act with Integrity, Serve with Love, Work for Peace"
Albin BADOWER
Albin BADOWERLata 1997/98
"Show Rotary Cares - for your community, for our world, for its people"
Jan MICHALIK
Jan MICHALIKLata 1999/2000
"Rotary 2000: Act with Consistency, Credibility, Continuity"
Wiesław SZOPIŃSKI
Wiesław SZOPIŃSKILata 2001/02
"Mankind is Our Business"
Romuald WANOWICZ
Romuald WANOWICZLata 2003/04
"Lend a hand"
Maciej KAROLAK
Maciej KAROLAKLata 2005/06
"Service Above Self"
Jarosław LOOS
Jarosław LOOSLata 2007/08
"Rotary Shares"
Leon NOWAK
Leon NOWAKLata 2009/10
"The Future of Rotary is in Your Hands"
Piotr JANKOWSKI
Piotr JANKOWSKILata 2011/12
"Reach Within to Embrace Humanity"
Jupi PODLASZEWSKI
Jupi PODLASZEWSKILata 2013/14
"Engage Rotary, Change Lives"
Krzysztof KUNCER
Krzysztof KUNCERLata 2015/16
"Be a gift to the World"
Marcin CHĘCIŃSKI
Marcin CHĘCIŃSKILata 2017/18
"Rotary: Making a Difference"
Andrzej PIATEK
Andrzej PIATEKLata 1994/95
"Be a Friend"
Sławomir NOWOSADKO
Sławomir NOWOSADKOLata 1996/97
"Build the Future with Action and Vision"
Marek KĘSIK
Marek KĘSIKLata 1998/99
"Follow Your Rotary Dream"
Tadeusz NIECHCIAŁ
Tadeusz NIECHCIAŁLata 2000/01
"Create Awareness, Take Action"
Stanisław OLEK
Stanisław OLEKLata 2002/03
"Sow the Seeds of Love"
Wiesław ZINKA
Wiesław ZINKALata 2004/05
"Celebrate Rotary"
Roman CZERNIKIEWICZ
Roman CZERNIKIEWICZLata 2006/07
"Lead the Way"
Grażyna BIELAWSKA-CIEŚLA
Grażyna BIELAWSKA-CIEŚLALata 2008/09
"Make Dreams Real"
Janusz KALISZCZAK
Janusz KALISZCZAKLata 2010/11
"Building Communities -- Bridging Continents"
Jan BIELERZEWSKI
Jan BIELERZEWSKILata 2012/13
"Peace Through Service"
Halina DORŻYNKIEWICZ DI FILIPPO
Halina DORŻYNKIEWICZ DI FILIPPOLata 2014/15
"Light Up Rotary"
Marcin BOGURSKI
Marcin BOGURSKILata 2016/17
"Rotary Serving Humanity"
Wojciech WALACH
Wojciech WALACHLata 2018/19
"Be the Inspiration"
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku.

Wszystkie przekazane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sprzęt do diagnostyki i leczenia retinopatii u wcześniaków.

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas