Drukuj Email
Test 4 pytań

W roku 1932 rotarianin Herbert J Taylor stworzył tzw. Test Czterech Pytań, stosowany przez rotarian na całym świecie w życiu gospodarczym i zawodowym. Został jak dotąd przetłumaczony na ponad 100 języków, korzystają z niego organizacje i osoby na całym świecie.

To użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich kontaktów międzyludzkich, przydatny w codziennej praktyce rotariańskiej, we wszystkim co myślimy, mówimy lub robimy. Tak więc 4 pytania brzmią:

1. Czy to jest prawda?
2. Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
3. Czy zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »