Drukuj Email
Podstawowe zasady

W ciągu stuletniej historii organizacji wypracowano kilka podstawowych zasad, które pomagają każdemu rotarianinowi zachować wysokie standardy etyczne i pracować na rzecz innych.

Cel Rotary

Sformułowany w roku 1910 później dostosowany do zmieniającej organizacji, Cel Rotary (Object of Rotary) definiuje sens istnienia organizacji i obowiązki jej członków.

Celem Rotary jest zaszczepiać i rozwijać idee służby społeczeństwu będące podstawą działań organizacji, a przede wszystkim:

  • Nawiązane znajomości traktować jako drogę do pomocy innym.
  • Stosować wysokie standardy moralne w biznesie, uznawać wszystkie zawody za wartościowe i potrzebne, szanować każde stanowisko zajmowane przez rotarianina jako kolejną możliwość służenia społeczeństwu;
  • Kierować się ideą służenia w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym;
  • Budować porozumienie międzynarodowe, wzajemną życzliwość i pokój poprzez biznesową i zawodową wspólnotę powstałą w trakcie służby rotariańskiej.

Zasada klasyfikacji

Skład klubu powinien odzwierciedlać zawodowy skład społeczności lokalnej, a liczba członków z tej samej grupy zawodowej powinna być ograniczona odpowiednio do wielkości klubu. Zróżnicowanie zawodowe ożywia atmosferę towarzyską w klubie i gwarantuje większą wiedzę i możliwości, które można wykorzystać podczas realizowania projektów.

Drogi służby

Drogi Służby (Avenues od Service) stanowią podstawę filozoficzną dla działalności każdego rotarianina.

  • Służba dla klubu

Skupia się na wzmacnianiu poczucia wspólnoty wśród członków i efektywności działań klubowych.

  • Służba zawodowa

Zachęca do pomocy innym swoją pracą zawodową oraz do przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

  • Służba dla społeczności

Dotyczy projektów klubu podejmowanych poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

  • Służba międzynarodowa

Oznacza działania podejmowane dla poszerzenia zasięgu idei rotariańskich na całym świecie, a także wspieranie idei międzynarodowego zrozumienia, tolerancji i pokoju.

  • Służba dla przyszłych pokoleń

Dostrzega pozytywne zmiany wprowadzane przez młodych poprzez pracę nad rozwojem zdolności przywódczych, projekty pomocowe i wymianę młodzieży.

"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »