Drukuj Email
O Ruchu Rotary

Rotary International, najstarsza na świecie klubowa organizacja społeczno-charytatywna, składa się z 33 tys. klubów w ponad 200 krajach i obszarach geograficznych. Ich członkowie tworzą globalną sieć przedsiębiorców oraz fachowców w rozmaitych dziedzin i wspólnie służą swoim czasem i wiedzą społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Motto rotariańskie Służba ponad własne interesy (Service Above Self) najlepiej pokazuje, jaka idea przyświeca organizacji skupiającej 1,2 mln. członków. Rotary ma długą, bogatą tradycję i rozbudowaną strukturę organizacyjną. Realizuje jak wiele programów, że nowi członkowie, a nawet ci z dłuższym już stażem mogą się w nich pogubić. Stąd ten co roku drukowany poradnik - by każdy był lepiej poinformowany o sprawach organizacji i dumny z tego, że jest rotarianinem.

Organizacja Rotary

Rotary jest stowarzyszeniem, które większość swoich działań przeprowadza na poziomie podstawowym, czyli na poziomie klubów. Dystrykty i struktury międzynarodowe mają za zadanie wspierać kluby i pomagać w ich działalnościach na rzecz lokalnych społeczności oraz zagranicy.

Kluby

Każdy rotarianin jest członkiem klubu, a wszystkie kluby zrzeszone są w światowym stowarzyszeniu Rotary International (RI). Każdy klub jest autonomiczny (w ramach statutu regulaminów Rotary International) i sam wybiera swój zarząd .

Dystrykt

Kluby są zgrupowane w 530 dystryktach, którymi kierują gubernatorzy dystryktów, będący oficerami Rotary International. Administracja dystryktalnymi udziela wsparcia i pomaga klubom

Zarząd Rotary International

Liczący 19 członków zarząd, do którego należą prezydent RI i prezydent elekt, zbiera się raz na kwartał i ustala główne kierunki działań organizacji. Zgodnie z tradycją wybierany corocznie prezydent prezentuje motto swojej kadencji i najważniejsze cele na dany rok.

Sekretariat

Kwatera główna Rotary International znajduje się w USA, w Evanston na przedmieściach Chicago w stanie lllinois. Istnieje także siedem międzynarodowych biur: w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i Szwajcarii oraz biuro z siedzibą w Anglii, obsługujące kluby i dystrykty z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Szef Sekretariatu jest jednocześnie generalnym sekretarzem RI i stoi na czele 740 - osobowego zespołu pracującego na rzecz rotarian na całym świecie.

"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »