XX lecie Wandzina
piątek, 22 czerwca 2012 00:00

W piątek 22 czerwca 2012 w Wandzinie koło Człuchowa odbyły się uroczystości związane z obchodami XX lecia istnienia Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie. Na zaproszenie Starosty Człuchowskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Pełnosprawnik” oraz Dyrektora Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” do Wandzina przybyli licznie zaproszeni goście w tym m.inn.: Pani Barbara Kawińska – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Hanna Zych – Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pani Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, Pan Dariusz Cichy – Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, Pan Aleksander Gappa – Starosta Powiatu Człuchowskiego, Pan Andrzej Żmuda Trzebiatowski – Wójt Gminy Przechlewo, przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz firm zaangażowanych w rozwój ośrodka.

W uroczystościach wzięli udział również zaproszeni rotarianie z RC Koszalin, RC Prenzlau, RC Jelenia Góra, RC Bydgoszcz, RC Kołobrzeg oraz Gubernator Dystryktu 2230 Myroslav Gawryliv wraz z małżonką.

Od 20 lat Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie zajmuje się leczeniem osób uzależnionych, chorych na AIDS, żyjących z wirusem HIV oraz bezdomnymi z terenu całego kraju. Aktualnie w ośrodku przebywa około 150 pacjentów i do 30 dzieci w różnych okresach czasu pobytu. Ośrodek zapewnia im profesjonalną opiekę medyczną, psychologiczną, socjalno-bytową i duszpasterską.

Od wielu lat RC Koszalin, we współpracy z RC Prenzlau, a w ostatnich lach również i innych klubów z Polski, udziela pomocy przy realizacji wielu projektów i przedsięwzięć, które są inicjowane przez ośrodek w Wandzinie. Kilka lat temu, w ramach zrealizowanego Matching Grantu, rotarianie z Koszalina, Prenzlau, Dortmundu i Neumünster zakupili za ok. 25 000,00 USD ciągnik, który okazał się nieoceniony w pracach na rzecz ośrodka.

RC Koszalin oraz RC Prenzlau wspierały rzeczowo i finansowo takie projekty jak: budowa domów dla kobiet w ciąży zarażonych wirusem HIV, które poddawane były unikatowej terapii retrowirusowej mającej na celu ochronę płodu oraz urodzenie się zdrowych dzieci, rozbudowę oddziału leczenia choroby Alzheimera, budowę suszarni owoców i warzyw. Wspólnie z klubami z Karpacza - Karkonosze, Jeleniej Góry, Wrocławia – Panoramy, Wrocławia – Centrum, Świdnicy – Wałbrzycha, Zielonej Góry oraz indywidualnego sponsora z Bartoszyc rotarianie z Koszalina wyposażyli ośrodek w bryczkę do transportu osób niepełnosprawnych wraz z parą kucyków. W tym roku RC Koszlain oraz RC Prenzlau wsparły budowę parkuru dla koni, które używane są w ośrodku do hipoterapii.

Program obchodów uroczystości XX lecia Ośrodka był bardzo rozbudowany. Rozpoczęła go poranna Msza Święta, po której nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości przez Starostę Człuchowskiego. Następnie głos zabrał Dyrektor Ośrodka Pan Donat Kuczewski, który przedstawił rys historyczny Ośrodka oraz złożył podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w rozwój Ośrodka w minionym XX leciu. W tym miejscu podziękowania skierowane zostały również do rotarian, którzy od początku wspierali Ośrodek. Szczególne podziękowania otrzymał Romuald Wanowicz, członek RC Koszalin, który był inicjatorem i „dobrym duchem” tej współpracy.

Licznie przybyli goście złożyli na ręce Dyrektora Kuczewskiego zarówno życzenia, jak i również deklaracje dalszej współpracy z Ośrodkiem. W imieniu klubów rotariańskich wystąpił Gubernator Myroslav Gavryliv, który życząc Ośrodkowi dalszych sukcesów w prowadzonej działalności z ogromnym uznaniem podsumował dokonania Ośrodka. W imieniu RC Prenzlau, z okazji jubileuszu XX lecia, Hellmuth Picht przekazał kwotę 500 Euro. Głos zabrał również Past Gubernator Tadeusz Płuziński, który dziękując Kapitula Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” za przyznany mu, za szczególne zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, medal „Ludzie dla Ludzi”podkreślił, że od początku – od kiedy był przed kilku laty po raz pierwszy w Ośrodku, nie może wyjść z podziwu dla dokonań Ośrodka w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. W imieniu RC Koszalin życzenia oraz okolicznościową tablicę pamiątkową przekazał Prezydent Klubu Piotr Jankowski.

Oprócz Tadeusza Płuzińskiego medale „Ludzie dla Ludzi „ otrzymali również: Pani Hanna Zych – Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pani Barbara Kawińska – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Danuta Grodzicka – Kozak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Prezydent RC Koszalin Piotr Jankowski.

W trakcie obchodów XX lecia istnienia Ośrodka rozpoczęła się również realizacja nowego projektu polegającego na rozbudowie oddziału hospicyjno - opiekuńczo – leczniczego. Inwestycja przewiduje powiększenie oddziału o dodatkowe skrzydło, w którym znajdzie miejsce kolejnych 45 pacjentów. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane ciągle rosnące potrzeby i problemy osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych pozwalając na wypracowanie najbardziej korzystnej i efektywnej oferty pomocy medycznej, prawnej, socjalnej i terapeutycznej dla tej grupy osób potrzebujących. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na rok 2014. Patronat honorowy nad inwestycją objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budynek nowego Oddziału Hospicyjno – Opiekuńczo – Leczniczego uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście, a na Akcie erekcyjnym swoje podpisy złożyli obok gubernatora Myroslava Gavryliva również przedstawiciele wszystkich przybyłych klubów rotariańskich.

W dalszej części wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek - „Z tradycją w przyszłość” - tj. na rosół z Kury Zielononóżki Kuropatwianej oraz do udziału w aktywnościach sportowych, animacjach i konkursach dla najmłodszych i osób niepełnosprawnych, dodatkowych atrakcjach: przejazd bryczką, wystawa zdjęć, produkty tradycyjne i ekologiczne, hipodrom - hipoterapia, ekozagroda, warsztaty garncarskie itp.

16-Akt-Erekcyjnywandzin-01wandzin-02
wandzin-03wandzin-04wandzin-05
wandzin-06wandzin-07wandzin-08
wandzin-09wandzin-10wandzin-11
wandzin-12wandzin-13wandzin-14
wandzin-15


wróć »

"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »