Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Global
Grant
2019

Ratujmy wspólnie wzrok wcześniaków. Ich pogodny uśmiech z pewnością da nam ogromną satysfakcję ☺.
Zwracamy się do Rotarian z prośbą o rozważenie możliwości wspólnej realizacji kolejnego niezwykle ważnego projektu. Planowany przez nas Global Grant dotyczy zakupu wyposażenia oraz organizacji centrum diagnostyki i leczenia retinopatii u wcześniaków w Koszalinie.

Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity – ROP) to choroba niedojrzałej siatkówki. Występuje u noworodków urodzonych przed planowanym terminem porodu, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Po urodzeniu nieprawidłowy proces unaczynienia, któremu towarzyszy rozrost tkanki łącznej, prowadzi do powstania patologicznych proliferacji naczyniowo włóknistych w siatkówce i ciele szklistym. Te z kolei odwarstwiają siatkówkę, a następnie wypełniają wnętrze gałki ocznej. Tego typu zmiany mogą powodować poważne upośledzenie widzenia ze ślepotą włącznie.

Spośród około 1500-1700 porodów rocznie w szpitalu w Koszalinie, blisko aż 150 to porody przedwczesne. W każdym miesiącu wykonuje się średnio 30 badań diagnostycznych w kierunku retinopatii wcześniaczej. Pierwsze badanie u dziecka wykonuje się po 28 dobie życia i następnie kontynuuje się w odstępach średnio tygodniowych do 40 tygodnia wieku skorygowanego lub rozwoju unaczynienia siatkówki do strefy III albo pojawienia się wskazań do laseroterapii.

W przypadkach wątpliwych lub kwalifikujących się do leczenia laseroterapią zachodzi konieczność transportu noworodków w obsadzie lekarza anestezjologa do oddalonej o 150 km Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu oceny dna oka w funduskamerze RetCam. Taki wyjazd, nie dość, że bardzo kosztowny, jest bezpośrednim zagrożeniem życia dla wcześniaka. Jednocześnie niepodjęcie stosownych działań oznacza dla dziecka całkowitą i nieuleczalną ślepotę!

Obecnie rodzice wcześniaków z Koszalina muszą wyjeżdżać z dziećmi na badanie dna oka do najbliższych ośrodków klinicznych takich jak Szczecin, Gdańsk czy Poznań (oddalonych o 150-240 km). W przypadku stwierdzenia wskazań do leczenia, powinno być ono podjęte w ciągu 72 godzin od rozpoznania. Laseroterapia zastosowana w odpowiednim, wczesnym okresie choroby pozwala na uzyskanie korzystnych efektów czynnościowych, tzn. utrzymanie użytecznej, dobrej ostrości wzroku. Jest skuteczna w około 90% przypadków.

Naszym celem jest stworzenie oraz wyposażenie centrum diagnostyki i leczenia retinopatii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Musimy przygotować i wyposażyć 3-pokojowy kompleks, na który składać się będzie poczekalnia dla rodziców i dzieci, pokój przygotowawczy (rozszerzanie źrenic do badania) oraz pokój badań, a także zakupić system RetCam Shuttle – mobilną wersję systemu RetCam wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jest to w pełni cyfrowy system służący do wykonywania kolorowej, szerokokątnej fotografii dna oka oraz dokładnej i kompleksowej oceny siatkówki. Ze względu na metodę wykonania badania, urządzenie jest niezastąpione przy diagnozie niemowląt oraz małych dzieci, które nie współpracują w trakcie badania.

Środki potrzebne do zrealizowania celu to ponad 154 000 USD. Od 2017 roku nasz klub zgromadził już ponad 25 000 USD. Partnerem zagranicznym przy realizacji tego projektu będzie RC Prenzlau z Niemiec, od którego mamy również wstępne deklaracje finansowe.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie ☺!

Zarząd
Rotary Club
Koszalin

Skład Zarządu RC Koszalin na rok 2019/2020.
Jędrzej LEONOWICZ
Jędrzej LEONOWICZ
Prezydent
Jan KONIECZNY
Jan KONIECZNY
Sekretarz
Wojciech WALACH
Wojciech WALACH
Past Prezydent
Robert BODENDORF
Robert BODENDORF
Wiceprezydent (Prezydent Elekt)
Alina ANTON
Alina ANTON
Skarbnik

Bieżąca
prezydencja

"Rotary łączy świat"
Prezydent klubu RC Koszalin: Jędrzej LEONOWICZ

Past prezydenci

End
Polio
Now

"Pokonajmy wreszcie polio"
Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu, by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc. W 2010 roku na świecie było mniej niż 1000 przypadków zachorowań na polio w porównaniu z ponad 350 tysiącami przypadków rocznie w późnych latach osiemdziesiątych.

Więcej o projekcie
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku.

Wszystkie przekazane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sprzęt do diagnostyki i leczenia retinopatii u wcześniaków.

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas